پلن های نرم افزار اتوماسیون اداری و CRM آریا

برای حمایت از شرکت های ایرانی نسخه کلود به صورت رایگان ارائه میشود.

CLOUD
رایگان 
فقط هزینه میزبانی
 • 3 ماه پشتیبانی
 • آموزش ویدئویی و کامل
 • قابل استفاده از طریق اینترنت
 • بدون هیچ محدودتی
 • با تمامی پلاگین ها
 • هم اتوماسیون اداری هم CRM
 • ایمن با بک آپ هفتگی
 • مشاهده لیست امکانات
 • مناسب برای شرکت های کوچک/نوپا
ULTIMATE
990.000تومان
فقط یکبار
 • 6 ماه پشتیبانی
 • آموزش ویدئویی و کامل
 • قابل استفاده از شبکه داخلی و اینترنت و راه دور
 • بدون هیچ محدودتی
 • با تمامی پلاگین ها
 • هم اتوماسیون اداری هم CRM
 • قابلیت سفارشی سازی با نوع کار شرکت
 • مشاهده لیست امکانات
 • مناسب برای شرکت های با بیش از 10 پرسنل