در جشنواره بهاره ما محصولات زیر با 50% تخفیف ارائه شده اند
امکانات Lite Pro Ultimate Cloud
ویژگی های اصلی
هسته ساخت 1398 نرم افزار
محدودیت کاربر 3 ندارد ندارد ندارد
زمان پشتیبانی ندارد 3 ماه 6 ماه دائمی
قابلیت استفاده در شبکه داخلی
نسخه موبایل
چارت سازمانی
رخداد ها
ارجاعات
ِیادآور ها
نسخه وب
قابلیت خصوصی سازی اطلاعات برای کاربران یا واحد خاص
به روز رسانی هفتگی و رایگان
قابلیت توسعه با توجه به نیاز شرکت شما
اتوماسیون اداری
دفتر اندیکاتور
قابلیت ایمیل دهی گروهی آسان
گزارش گیری از اطلاعات درخواستی
وظیفه ها
نامه های درون سازمانی
ساخت نامه با سربرگ شرکت به صورت آسان
فکس
جلسه های آتی با اطلاع رسانی پیامکی
جلسات برگزار شده با قابلیت صورتجلسه
اخبار و اطلاعیه های مهم
فرم های مرخصی/ماموریت/درخواست کالا به صورت دیجیتال
گزارش گیری ساعات مرخصی/ماموریت اتوماتیک
فایل ها / file sharing با قابلیت رخداد دهی و حریم شخصی
قابلیت توسعه با توجه به نیاز شرکت شما
خدمات پس از فروش
پرتال مشتریان
سیستم تیکتینگ پیشرفته
سرویس ها با قابلیت رخداد دهی و زمان شروع و پایان و تمدید
مدیریت سفارشات خرید
مدیریت پروژه مجهز به آخرین متد روز استاندارد
قابلیت توسعه با توجه به نیاز شرکت شما
اتوماسیون بازاریابی و فروش
مدیریت سرنخ های فروش
پیگیری پیشرفته فرصت های فروش
مذاکرات انجام شده با مشتریان و اقدامات بعدی با رخداد دهی
سیستم مناقصات با آمارهای کمک رسان
سیستم استعلام ها با آمار های پیشرفته
سیستم مدیریت پروپوزال ها با رخداد دهی پیشرفته
سازمان ها
مخاطبین
قابلیت توسعه با توجه به نیاز شرکت شما
قیمت 50.000 تومان هزینه آماده سازی 990.000 تومان 1.700.000 تومان 10.000 هزار تومان برای هر کاربر در ماه